Portfolio Categories VIHERALUEET JA MAANKÄYTTÖ
-1
archive,tax-portfolio_category,term-viheralueet-ja-maankaytto,term-457,qode-social-login-1.1.3,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.2.2,select-theme-ver-5.3,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Archive

MÄNTSÄLÄNJOEN
KUNNOSTUSSUUNNITELMA
JA MAISEMASUUNNITELMA

Mäntsälän kirkonkylän läpi virtaavan jokiosuuden kunnostussuunnitelma ja maisemasuunnitelma. Joen varressa sijaitsee valtakunnallisesti merkittävä RKY-alue, Mäntsälän kirkonmäki. Suunnitelmassa luotu puitteet vehreälle ja viihtyisälle jokipuistolle hyödyntämällä keskustan läpi virtaavan joen maisemallinen ja virkistyksellinen potentiaali. Projektissa on pureuduttu jokivarren maisemakuvan ja imagon parantamiseen, vesistön monipuolistamiseen sekä alueen virkistyskäytön mahdollisuuksien

SIPOONJOKILAAKSON SUUNNITTELUKUTSUKILPAILU

Nikkilän Jokilaakson alueen maankäytön ja rakentamisen kutsukilpailu. Ideasuunnitelma energiatehokkaalle asuinalueelle sekä joenvarren virkistysalueelle. Sipoonjokilaakson kulttuurimaisema ja laakson jatkumon säilyttäminen suurmaisemassa on suunnittelutyössä ollut tärkeänä lähtökohtana. Alueelle on suunniteltu maisemaan sulautuva uusi puukaupunki rantaviheralueineen muodostamaan virikkeellisen, omaleimaisen ja ihmisläheisen asuinympäristön. Asuinkorttelit on sijoitettu jokilaakson reunaan siten,

KERAVANJOEN LAAKSON
OSAYLEISKAAVA JA VIHERALUEIDEN YLEISSUUNNITELMA

Osayleiskaava ja jokilaakson viheralueiden yleissuunnitelma. Alue on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Työssä on suunniteltu jokilaaksoon vetovoimainen kaupunkipuisto lisäämään Keravan positiivista identiteettiä. Suunnitelman tavoitteena on säilyttää jokilaakson kulttuurimaiseman ominaispiirteet ja avoimuus. Uudet pientalo- ja työpaikkakorttelit tukeutuvat laaksoa reunustaviin kumpareisiin. Laakson alavia alueita kehitetään maisematiloiltaan avoimina virkistysalueina. Joen

KISKONJOEN KOSKEN
KALATIEHANKE

Kiskonjoen ruukin alueella sijaitsevan Kosken padon kalatien suunnittelu ja uoman kalataloudellinen kunnostus. Maisemasuunnittelutehtävät kalatiehankkeessa. Kiskonjoen ruukki on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY), jolla on kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia ja arvoja. Tehtävänä oli sovittaa luonnonmukaisen kalatiehankkeen ekologiset vaatimukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Työssä tarkasteltiin näkymiä maisematilassa, uoman linjausta, rantapenkkojen

0